Archive For The “Uncategorized” Category

”Liknande bör med liknande botas”

Är grunden för den homeopatiska läkekonsten. Ett ämne som kan framkalla vissa symptom hos en frisk människa, samma ämne kan bota en sjuk, med liknande symptom.

Test 1

Test1

Go Top