Vill du som Arbetsgivare:

  • Minska rehabtiden hos dina anställda som blivit långtidssjukskrivna.
  • Minska sjukfrånvaron i stort.
  • Minska sjuknärvaron.

 

Då har du kommit rätt.
Jag kan hjälpa dig med att bygga immunförsvaret hos dina anställda och därmed minska sjukfrånvaron.

Låter det intressant?

Kontakta mig via mail eller telefon så kommer jag gärna ut och presenterar hur jag kan hjälpa till.

camilla@homeopaten.nu

070-247 65 63

 

Vad kostar sjukskrivningarna ditt företag?

Forskning visar en stor skillnad mellan företag som har en ordentligt utarbetad rehabpolicy med väl  fungerande rutiner, jämfört med de som saknar detta. Den största skillnaden ligger i antalet sjukskrivningar samt sjukskrivningarnas längd. Detta betyder både minskade kostnader för företagen och bibehållen produktionsnivå.

 

En årlig satsning på 2.000:- per anställd går jämt upp om något av följande uppnås:

  • Korttidsfrånvaron minskar med en (1) dag per år och anställd.
  • En rehabilitering per 50 anställda undviks.
  • En ökning av effektiviteten på arbetet med 1%

 

Grunden till varje investering är att den kan räknas hem ekonomiskt.

Får ni tio dagars färre kort sjukfrånvaro tjänar ni in en månadslön.
En konflikt mellan två medarbetare kan kosta 500 000 kronor, om man räknar med minskad effektivitet och produktionsbortfall för parterna i konflikten och personer i deras omgivning.
En nyrekrytering kostar ungefär 140 000 kronor inklusive introduktion (exemplet avser en verkstadsarbetare).
En sjukskriven anställd beräknas kosta 10% av sin månadslön per dag.
I genomsnitt ligger antalet sjukdagar/anställd på ca 7 dagar / år.
För ett företag med 20 anställda blir den totala kostnaden för detta 350 000:-
Oavsett om det är arbetsmiljön eller den anställdes livsstil som orsakat sjukskrivning har arbetsgivaren ett rehabansvar.
En rehabilitering beräknas kosta minst 100 000, för enbart själva rehab.

Exempel: Så mycket kan kostnaderna för sjukskrivning minskas.

Exemplet är uträknat på ett företag med 35 anställda med en medellön på 22.000 kronor i månaden, där sjukfrånvaron sänks från sex till fem procent.
Dag 1 Dag 2-14 Dag 15-90 Dag 91-180
Frånvarokostnad per anställd, per timme 68 kr 225 kr 39 kr 24 kr
Frånvarokostnad per anställd, per dag 541 kr 1.799 kr 312 kr 189 kr
Merkostnad för ersättare per dag 1.123 kr 1.123 kr 1.123 kr
Total kostnad inklusive ersättare 1.664 kr 2.923 kr 1.435 kr
Att arbeta in kostnaden i timmar för en frånvarotimme i
förhållande till vinstmarginal 5 tim. 17 tim.
Frånvarokostnad totalt per år 536.106 kr
Antalet heltidstjänster per år som är frånvarande vid 6 procents sjukskrivning 2
Om frånvaron sänks från 6 till 5 procent blir besparingen 89.352 kr
Statistikkälla: Previa