Jag är medlem i Svenska Homeopaters Riksförbund

Homeopati är en alternativmedicinsk terapi som hjälper och inte stjälper, välkomna till en spännande och frisk värld!

 

1928 bildade 12 homeopater Sveriges första alternativmedicinska sammanslutning

Svenska Homeopaters Riksförbund (SHR).

 

Medlemskap i Svenska Homeopaters Riksförbund garanterar såväl patienter som myndigheter att vederbörande innehar ett tillräckligt mått av yrkesskicklighet för att kunna utöva homeopatisk terapi. Det visar också att terapeuten är adekvat utbildad och innehar ansvarsförsäkring.

 

Länk: www.svenskahomeopater.se

 

Vill man stötta Homeopatin så kan man skänka en gåva till SHR

Pg 55325-5 märk med ”Gåva Homeopati”